KIẾN THỨC CAFFE>

  • Tháng Năm 4, 2020

    Aunty Peg 2

    Ở Melbourne, ai cũng bận rộn với công việc, loay hoay lại đến giờ đi học, đi làm. Nếu còn dư ra một chút thời gian quán xá cùng bạn bè thì cũng nên đi đến “đúng” chỗ, ngồi “đúng” nơi và thưởng thức cà phê “đúng” cách nữa. Bản thân...
  • Tháng Năm 1, 2020

    Aunty Peg

    Ở Melbourne, ai cũng bận rộn với công việc, loay hoay lại đến giờ đi học, đi làm. Nếu còn dư ra một chút thời gian quán xá cùng bạn bè thì cũng nên đi đến “đúng” chỗ, ngồi “đúng” nơi và thưởng thức cà phê “đúng” cách nữa. Bản thân...

CUỘC SỐNG Ở ÚC>

tham gia các khoá học tại bean up coffee

ĐĂNG KÝ NGAY !