• Tháng Ba 26, 2020

    Hãy làm việc tại một quán café tại Melbourne

    Latte là tình yêu đầu tiên asdwdwd đwđ...
  • Latte là tình yêu đầu tiên

    Tụi mình hay bảo nhau “Latte Art như chữ ký của Barista trên ly cà phê của họ” Cứ mỗi lần nhắc đến Latte Art là tụi mình lại nhớ đến hồi chập chững vào nghề. Lúc đó, tụi mình chỉ lận lưng tình yêu dành cho cà phê xong cũng...