TAGS: AUNTY PEG - COLLINGWOOD

  • Tháng Năm 22, 2021

    Aunty Peg – Collingwood

    Tại Melbourne, ai cũng bận rộn với công việc, loay hoay lại đến giờ đi học, đi làm. Nếu còn dư ra một chút thời gian quán xá cùng bạn bè thì cũng nên đi đến “đúng” chỗ, ngồi “đúng” nơi và thưởng thức cà phê “đúng” cách nữa. Bản thân...