TAGS: thống kê tin tuyển dụng barista

  • Tháng Tám 21, 2021

    Thống Kê Tuyển Dụng Barista Tháng 8. 2021

    Với sự "thất thường" của lệnh lockdown, kéo theo thị trường việc làm barista có những thay đổi “gợn sóng”. Trong đó, từ vị trí tuyển dụng cho đến số lượng tin tuyển dụng trong bán kính 5km của Melbourne chuyển mình rõ ràng so với thời điểm này năm...