Các kỹ năng được đảm bảo trong khoá học

Kỹ năng barista cơ bản

 • – Chiết xuất Espresso tiêu chuẩn
 • – Lỗi và cách khắc phục khi chiết xuất Espresso
 • – Điều chỉnh cối xay theo yêu cầu
 • – Tạo bọt sữa mịn với lượng bọt mong muốn
 • – Lỗi và cách khắc phục khi tạo bọt sữa
 • – Thực hiện Pour Over và Immersion
 • – Thực hiện các món cà phê căn bản thông dụng

Kỹ năng Latte Art

Các kỹ năng khác

 • – Cơ hội nghề nghiệp của barista
 • – Đọc và hiểu các thông tin trên bao bì cà phê
 • – Cách viết CV hiệu quả
 • – Các kênh tìm việc hiệu quả

*Lưu ý: Học viên tham gia khoá học Barista Foundation được cam kết hoàn thành tự tin những kỹ năng trên theo tiêu chí khoá học. Nếu sau thời gian học, học viên chưa đạt được mức độ hoàn thành theo yêu cầu, học viên sẽ được hỗ trợ luyện tập thêm miễn phí