Các kỹ năng được đảm bảo trong khoá học

Kỹ năng Latte Art

– Tạo bọt sữa chuyên biệt cho nghệ thuật Latte Art

– Tư thế cầm ly và ca sữa tạo hình chuyên nghiệp

– Kỹ năng Art: Rosetta, Wings Tulip, Swan và Inverse Tulip

– Các tiêu chí đánh giá Latte Art dựa trên tiêu chuẩn thế giới

*Lưu ý: Học viên tham gia khoá học Coffee Artist được cam kết hoàn thành tự tin những kỹ năng trên theo tiêu chí khoá học. Nếu sau thời gian học, học viên chưa đạt được mức độ hoàn thành theo yêu cầu, học viên sẽ được hỗ trợ luyện tập thêm miễn phí.