Các kỹ năng được đảm bảo trong khoá học barista – Learn2Work

Kỹ năng barista cơ bản

  • – Chiết xuất Espresso tiêu chuẩn
  • – Lỗi và cách khắc phục khi thực hiện Espresso
  • – Điều chỉnh cối xay theo yêu cầu
  • – Tạo bọt sữa mịn với lượng bọt mong muốn
  • – Lỗi và cách khắc phục khi tạo bọt sữa
  • – Các món cà phê căn bản thông dụng tại Úc

Kỹ năng Latte Art

Kỹ năng khác

  • – Cách làm cà phê tốc độ cao theo order
  • – Cách viết CV xin việc barista tại Úc
  • – Các kênh tìm việc hiệu quả tại Úc

*Lưu ý: Học viên tham gia khoá học Learn2Work được cam kết hoàn thành tự tin những kỹ năng trên theo tiêu chí khoá học. Nếu sau thời gian học, học viên chưa đạt được mức độ hoàn thành theo yêu cầu, học viên sẽ được hỗ trợ luyện tập thêm miễn phí