QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC BARISTA TẠI BEAN UP COFFEE TRAINING

Để đảm bảo cho khóa học barista diễn ra suôn sẻ, học viên vui lòng tuân thủ theo trình tự đăng ký dưới đây.

Quy trình đăng ký khóa học tại Bean Up

02

Xem lịch học phù hợp

03

Form Khoa hoc Saigon
Form Khoa Hoc Melbourne

04

Thanh Toán

Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt (trong trường hợp có áp dụng giảm giá vui lòng liên hệ trực tiếp FB Bean Up để xác nhận học phí trước khi chọn phương thức thanh toán)

Phương thức thanh toán tại Sài Gòn
Phương thức thanh toán tại melbourne

05

Phương thức xách nhận

Học viên sẽ nhận được mail xác nhận – thông báo từ Bean Up khi hoàn thành thủ tục đăng ký trong vòng 3 ngày làm việc.

06

Chờ đến ngày đi học cùng Bean Up thôi !